Disclaimer

De website van Metterwoon Vastgoed B.V. is uitsluitend bedoeld als informatiebron. Metterwoon Vastgoed B.V. besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de gegevens op deze website, doch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of veroudering van de gegevens op deze website.

Problemen, verminkingen en vertragingen, die inherent zijn aan het verspreiden van informatie langs elektronische weg kunnen eveneens voorkomen. Metterwoon Vastgoed B.V. garandeert niet de foutloze werking. Metterwoon Vastgoed B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een van de hiervoor genoemde of daarmede verband houdende oorzaken.